Kickball Playoffs

Spring 2017 - Kickball (Co-Ed) - Rec Division - Midtown - Sunday

PLAYOFFS Back to Schedule

Spring 17-Playoffs

Quarterfinals
Jun 25 
 
 
8)
 
  Sandlappers
 
 
Jun 25 at 10:00 AM
 
5)
 
  Piedmont
 
 
Jun 25 at 10:00 AM
2)
 
  NBK
 
 
7)
 
  2 Girls, 1 Base
 
 
Jun 25 at 10:00 AM
 
 
6)
 
  Best Team
 
 
Jun 25 at 10:00 AM
Semifinals
Jun 25 
 
 
 
 
Jun 25 at 11:00 AM
 
 
 
 
Jun 25 at 11:00 AM
Finals
Jun 25 
 
 
 
 
Jun 25 at 12:00 PM
Piedmont Park (Active Oval) - Softball Field 1A