Tournament Playoffs

2019 Bless Your Heart Soccer Tournament (Summer Edition) - In Memory of Nolan Farrell

PLAYOFFS Back to Schedule

2019 Bless Your Heart Soccer Tournament

Quarterfinals
Jun 22 
 
 
 
 
 
 
5)
 
  Hotlanta United [9]
 
 
Jun 22 at 12:20 PM
 
 
 
 
3)
 
  Balls Deep [8]
 
 
6)
 
  Cash Me Offsides,... [3]
 
 
Jun 22 at 12:20 PM
Semifinals
Jun 22 
1)
 
  Class On Grass [5]
 
 
5)
 
  Hotlanta United [2]
 
 
Jun 22 at 1:10 PM
2)
 
  Grass Kickers ... [4]
 
 
3)
 
  Balls Deep [3]
 
 
Jun 22 at 1:10 PM
Finals
Jun 22 
1)
 
  Class On Grass [2]
 
 
2)
 
  Grass Kickers ... [0]
 
 
Jun 22 at 2:15 PM